Treningstilbud langrenn

Skigruppa i BSK arbeider for å:

  • utvikle skiglede og skiferdigheter hos alle interesserte medlemmer 
  • gi de yngste et godt sosialt og sportslig tilbud som kombinerer lek og læring 
  • gi et godt tilbud til alle alderstrinn f.o.m. 7 år som innebærer at det finnes gode utviklingsveier for hver enkelt
  • utvikle skiløpere innen langrenn, hopp, kombinert og telemark på høyt nivå

    Utdrag fra vår Handlingsplan, Skigruppas idegrunnlag og hovedmål.

Fellestreninger

Skigruppa tilstreber å arrangere fellestreninger som bygger klubbfølelse - noe som betyr at vi i stor grad har felles oppmøtested og -tid på treningene våre. Derfra trener hver aldersgruppe for seg, med treningsopplegg i tråd med gruppas utviklingsnivå. 

Normalt oppmøtested er utenfor BSK-kontoret ved inngangen til Ekeberghallen (kartreferanse her). Ved rulleskitrening (kun for 11 år og eldre) bruker vi som regel enten Ekeberg eller Lillomarka arena som treningssted. Når snøen kommer vil trening også kunne skje på Skullerud eller annet sted om ikke snøforholdene på Ekeberg er gode nok. 

Så lenge det ikke er skiforhold trener de yngste gruppene enten "løp og lek" eller "sykkel og lek", hvor treningene i all hovedsak dreier seg om tilrettelagt lek og moro. Lek og moro fortsetter selvsagt med ski på beina når snøen kommer. 


Har du lyst til å teste?

Har du (eller ditt barn) lyst til å prøve skitrening? Det er superenkelt å bli med. Det er nemlig bare å møte opp på en trening og prøve hvordan det er. Er poden usikker er det kjempefint om foreldrene henger med - vi har alltid behov for noen "rundingsbøyer" i leken også. 

Vi synes det er helt OK at dere er med et par tre prøve-treninger før dere eventuelt melder dere inn. Ta gjerne kontakt med trener/oppmann for din treningsgruppe i forkant av oppmøte, slik at du får informasjon om det er noe spesielt som bør bringes med den aktuelle dagen og for å sikre at ditt barn får litt spesiell oppmerksomhet og blir tatt godt imot! Se kontaktpersoner her: http://ski.bekkelagets.no/p/6478/kontaktpersoner

Treningsgrupper

Skigruppas treningsår starter i mai og varer til snøen forsvinner (ca påske). Treningsgruppene er definert ut fra hvilken aldersklasse man vil tilhøre i vinterens skirenn, som igjen tilsvarer det antall år man fyller i løpet av det året vinteren tilhører. Det betyr at et barn som starter i første klasse på skolen vil tilhøre 7-årsgruppa selv om man kanskje ikke engang har fylt 6 år ennå.

Skigruppa har følgende treningsgrupper og normale treningstider innenfor langrenn:

GruppeTirsdagOnsdag
(styrke)
TorsdagLørdagSøndag
(søndagsjogg langtur vår/høst)
7-8 år (1. og 2.klasse)

18:00-19:15

9 år18:00-19:15
18:00-19:15

10 år18:00-19:15

18:00-19:15


11 år18:00-19:15
18:00-19:15
10:00-11:45
12 år18:00-19:30

18:00-19:30

10:00-11:45
13-14 år18:00-19:30
16:00-17:00
18:00-19:30

10:00-11:45
15-16 år18:00-19:30
16:00-17:00
18:00-19:30

10:00-11:45
Junior18:00-19:30
 18:00-19:30

10:00-11:45
Senior18:00-19:30
 18:00-19:30

10:00-11:45
Turlangrenn18:00-20:00
18:00-20:0009:00-12:00

For barn under skolealder arrangerer vi skileik utvalgte datoer i januar og februar. Se egen informasjon om dette: http://ski.bekkelagets.no/p/6493/skileik-5-6-ar

Unntaksvis kan førskolebarn bli med i 7-årsgruppa. Dette fordrer modenhet og motorikk på nivå med førsteklassinger og at foreldre engasjerer seg i trenerapparatet for gruppa. 


Trenere og oppmenn

Alle treningsgrupper har dedikerte trenere som har ansvaret for gjennomføring av treningene. Hver gruppe har også en oppmann som har ansvaret for informasjon i gruppa og for å "trekke i trådene". 

I de yngre aldersgruppene er trenerne utvalgte foreldre som har sagt ja til oppgaven, ofte støttet av tidligere aktive ungdom som har valgt å trappe ned sin satsning (ungdomstrenere). Alle trenere tilbys kurs og oppfølging slik at vi kan garantere et spennende og egnet program for alderstrinnet. 

Fra og med 13 år vil hovedtrener for gruppene være profesjonelle og utdannede skitrenere som lønnes av skigruppa. Også her støtter vi oss på ungdomstrenere som bistår under øktene. 

For junior og senior er det kun profesjonelle trenere. 

Alle skigruppas trenere som har ansvar for barn har godkjent politiattest (vandelsattest). Dette i tråd med retningslinjer fra Norges Idrettsforbund.

Oversikt over trenere og oppmenn finner du her: http://ski.bekkelagets.no/p/6478/kontaktpersoner 
Utviklingstrappa (sportsplan)

Skigruppa, avdeling langrenn, utviklet sommeren 2012 en egen utviklingstrapp (sportsplan) for sine grupper. Denne tar for seg den røde tråden i treningsarbeidet fra de yngste gruppene, og opp til senioralder. Dette er et viktig verktøy både for trenere og ledere i klubben, men også dere utøvere og foreldre som ønsker å vite mer om hvordan vi som klubb tenker å utvikle en skiløper.

Mer informasjon om utviklingstrappa får du ved å klikke på modellen under.
Levert av IdrettenOnline