Foreldreinnsats - skigruppa trenger deg! 

Skigruppa har et mangfoldig aktivitetstilbud for små og store. Vi ønsker at tilbudet skal være av god kvalitet og at det skal være tilgjengelig for alle ved at kostnadene ved å delta holdes så lave som mulig. For å oppnå dette er skigruppa drevet av mange foreldre som gjør en fantastisk innsats, enten det er som trenere og oppmenn, snøproduksjon, funksjonærer på arrangementer eller medlemmer av styret.

All erfaring tilsier at engasjerte foreldre gjør at barna holder på lenger med idretten, og foreldre som er med opplever det som svært meningsfullt og sosialt. For å spre belastningen som ligger på dagens ressurspersoner vil vi gjerne ha med flere foreldre og spesielt fra de yngre gruppene. 


Det er en klar forventning at foreldre med barn i skigruppa deltar på minst følgende tre dugnader gjennom året:

  • Minst ett internt klubbarrangement (terrengløp, karusellrenn, klubbmesterskap etc)
  • Skigruppas kretsrenn (Kretsmesterskap eller annet)
  • Norway Cup


I tillegg er vi avhengig av at foreldre engasjerer seg i barnas treninger. Vi bruker foreldre både som hovedtrenere og hjelpetrenere (opp til 13 år) og som oppmenn. Et annet viktig område hvor vi trenger hjelp fra foreldre er i vår snøproduksjon på Ekeberg, og vi trenger også foreldre i styre og komitéarbeid.


Under er de ulike områdene hvor vi trenger hjelp beskrevet nærmere, og det er informasjon om hvordan man melder seg på. Det er svært krevende for sentrale ressurspersoner å mase på foreldre for å bidra her og der, så vi oppfordrer innstendig til at du selv ser hvor viktig dette er og på eget initiativ tar kontakt for å bidra der du føler du har lyst.


Klubbinterne arrangementer

Gjennom sesongen arrangerer vi terrengløp, karusellrenn og klubbmesterskap. Vi har en sentral arrangementskomite som arbeider med planlegging og tilrettelegging, men vi trenger funksjonærer på disse rennene til start/mål/løypevakt og diverse andre oppgaver slik at barna får en gøyal og trygg opplevelse.

Ansvarlig for arrangementskomiteen er Cecilie Clement (cecilie@clement.no, mobil: 934 32 284)

Vi har en egen dugnadsportal for påmelding til disse arrangementene: http://palisoft.no/bsk/?arrid=29

Meld deg til tjeneste i dag – vi forventer at alle familier stiller på minst ett av disse i løpet av sesongen.Kretsrenn

Hver vinter arrangerer vi et skirenn for alle klubber i kretsen. Vinteren 2020 skal vi arrangere kretsmesterskap. Dette går av stabelen over to dager på Skullerud, helgen 25-26. januar.

Arrangementet har en egen komite som ledes av Morten Skjørtvedt (morten.skjortvedt@choice.no, 916 84 096). Innpisker til arrangementet er Cecilie Clement (cecilie@clement.no, mobil: 934 32 284)

Dette er et stort renn og her trenger vi og forventer vi at alle familier i skigruppa stiller opp.

Det er en egen påmelding til foreldreinnsats for dette arrangementet. Den finner du her: http://palisoft.no/bsk/index.php?arrid=27Snøproduksjon

Skigruppa eier to snøkanoner og en preppemaskin som vi bruker for å tilrettelegge snø- og skiforhold i nærområdet vårt på Ekeberg. Spesielt med tanke på å operere snøkanonene på kalde desember- og januardager (kvelder) trenger vi hjelp av foreldre.

Dette er en superviktig jobb for at vi skal ha gode skiforhold for treninger og skileik.

Det er en enkel jobb, kanonene må ettersees slik at de produserer snø og ikke vann. Opplæring vil bli gitt.

Ansvarlig kontaktperson: Tore Bye (tore.bye@glasopor.no, 941 57 704)

Påmelding: http://palisoft.no/bsk/?arrid=28

Trener- og oppmannsroller

Hva vil en tirsdags- og torsdagstrening være for barna om det ikke var noen som tok ansvar og var trenere? Eller hvordan får vi ut informasjon om aktiviteter og samlet gruppene til sosiale samlinger slik som hjemmesamling uten at noen tok oppgaven som oppmann?

For alle årsklasser under 13 år baserer vi trenerapparatet på foreldre. Vi har med en del tidligere utøvere som ungdomstrenere, men i all hovedsak må foreldre stille opp som hovedtrener og hjelpetrener i disse klassene.

Alle som melder seg får tilbud om gratis trenerkursing og vil bli fulgt opp av sportslige ansvarlige i styret.

Dette er en kjempegivende jobb, og du får være med å forme barnas treningstilbud!

Ansvarlige kontaktpersoner for trener- og oppmannsroller er:

 

Styre og stell

Skigruppa har et styre som er ansvarlig for all aktivitet og gruppas økonomi. Se kontaktinformasjon for aktuelle styreverv.

Styret velges på skigruppas årsmøte i februar etter innstilling fra valgkomiteen. Leder for valgkomiteen er Christian Steimler (csteimler@gmail.com, mobil 951 70 029)


Norway Cup

I uke 31 hvert år arrangerer BSK Norway Cup. Dette er klubbens bærebjelke og desidert viktigste inntektskilde. Aktive og foreldre fra alle grupper i klubben bidrar her for å skape fotballfest på sletta.Hver eneste time vi klarer å bemanne et dugnadsskift gir skigruppa ekstra inntekt som går tilbake til skiaktivitet. På et normalår gir denne dugnaden skigruppa inntekter på rundt 600.000 kroner, så det er utrolig viktig at alle stiller opp og bidrar. 

Skigruppas foreldre samles gjerne i salgsbodene 21 og 28, men det er fritt fram til å ta andre oppgaver også. 

Dette er en sosial dugnad hvor du blir bedre kjent med andre foreldre! 

Påmelding skjer på vårparten, info komme her på webben.

Levert av IdrettenOnline