Retningslinjer for økonomisk støtte i BSK Skigruppa

Styret i skigruppa vedlikeholder årlig retningslinjer for hvilken økonomisk støtte som ytes til medlemmene i forbindelse med samlinger og renn. Formålet med dette regelsettet er å

  • Sikre forutsigbare økonomiske rammevilkår for klubbens utøvere og deres foreldre
  • Sikre likhet og rettferdighet mellom utøvere fra forskjellige avdelinger
  • Bidra til at utøvere med potensial kan nå sine sportslige mål
  • Sørge for at den støtten som gis står i forhold til klubbens økonomiske bæreevne

Du finner alle retningslinjer her.


Levert av IdrettenOnline