Rapport: Snøproduksjon på Ekeberg

Postet av Bækkelagets SK - Ski den 15. Mai 2016

NYKJØRT: I år var det nykjørte løyper på Ekebergsletta i skolens vinterferie i slutten av februar.

Skigruppa i Bækkelaget har sesongen 2015/2016 gjennomført et prøveprosjekt med snøproduksjon på Ekebergsletta.

Prosjektet ble gjennomført på Ekeberg Camping. Formålet med prosjektet var å finne ut om det lar seg gjøre å produsere kunstsnø på Ekebergsletta og om det lar seg gjøre å lage og vedlikeholde en høykvalitets skiløype gjennom hele vintersesongen her.

Det er nå gjennomført en evaluering av prosjektet, og erfaringene er oppsummert i en evalueringsrapport som du kan laste ned her. Konklusjonen i rapporten er gjengitt under.

– Den viktigste erfaringen vi gjorde i vinter var at det lar seg gjøre å produsere kunstsnø på Ekeberg, sier leder av skigruppa Svein Willassen. Kunstsnøen på Ekeberg holdt seg like bra som på steder som Skullerud og Holmenkollen. Det skal derfor i prinsippet være mulig å få til like bra løyper på Ekeberg som på disse stedene. Det som setter begrensningen er hvor mye snø som kan produseres med begrenset antall snøkanoner, og om løypekjøring gjøres ofte nok. Dette mener jeg er utfordringer som kan løses. I tillegg er det en utfordring med gående i løypene. Her gjorde vi en feil i vinter ved at vi la løypen på hovedveien gjennom campingen, men jeg tror dette problemet vil være mindre hvis løypen legges annerledes.

Prøveprosjektet ble gjennomført i samarbeid med Oslo Kommune og med støtte fra Sparebankstiftelsen. I prøveprosjektet ble det produsert snø med en snøkanon som var tilkoblet kommunal vannforsyning. Løypekjøring ble gjort av Bymiljøetaten. Evalueringsrapporten konkluderer slik:

- Snøproduksjon gikk over all forventning. Vi slår fast at det er fullt mulig å lage kunstsnø på Ekeberg og dette ser ikke ut til å være vanskeligere enn andre steder i Oslo. Løyper på Ekeberg ser ut til å være like holdbare som andre steder i Oslo.

- Utkjøring med hjullaster fungerte tilfredsstillende.

- Valg av løypetrase var ikke optimalt, gitt hvilket publikum man lager en løype for på Ekeberg. Isteden for å lage en kupert løype i sløyfer burde det vært laget en lengre løype med flatere løypeprofil og det burde vært laget et større flatt område for skilek. Løypen bør være lyssatt med midlertidig belysning. Produksjonen burde vært utført et sted med større plass hvor man kan produsere mot sør.

- Skiløype må planlegges slik at den ikke følger traseer som vanligvis trafikkeres av gående.

- Det må jobbes med andre løsninger for løypekjøring. Løypekjøring med høy regularitet er en forutsetning for å få til en løype med god og forutsigbar kvalitet.

Les hele rapporten her.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline