​Å skape mestringsmiljøer

Postet av Bækkelagets SK den 9. Mai 2017

Norges Idrettshøgskole presenterte på sin hjemmeside nylig en svært interessant artikkel om viktigheten av å skape positive mestringsmiljøer i idretten for barn og ungdom. Bækkelagets Sportsklub ønsker å skape samfunnets beste aktivitetstilbud for medlemmer i alle aldre og nettopp derfor er denne artikkelen verdt å lese for trenere, ledere og gruppestyrene. Forskerne bak artikkelen trekker frem 7 «hemmeligheter» for å skape et positivt mestringsmiljø som alle er i tråd med våre verdier; glede, profesjonalitet, kameratskap, inkluderende og fremoverlendt. Å skape miljøet vi ønsker krever innsats, samarbeid og tålmodighet, før vi virkelig kan se den gode effekten av arbeidet.

De 7 hemmelighetene bak positive mestringsmiljøer er:

  1. Barne- og ungdomsidrett har en egenverdi – gleden bør være den viktigste drivkraften.
  2. Foreldre og trenere bør fokusere på barn og unges motivasjon for deltakelse i organisert idrett – selvbestemte former for motivasjon og #gledeisjela.
  3. Det er nødvendig å skille mellom trenings- og konkurranseaktiviteter som skjer på voksnes premisser, og den konkurranseaktiviteten som naturlig forekommer mellom barn og unge på fritiden.
  4. Foreldre og trenere må erkjenne at barn og unge går gjennom en biologisk, psykologisk og sosial utviklingsprosess fra barndommen til tidlig voksen alder.
  5. Barn og ungdom bør erfare medbestemmelse, mestringsopplevelser og voksne personer som er oppriktig interessert i dem i idrettskonteksten.
  6. God motivasjonskvalitet er avgjørende for å opprettholde innsats, kvalitet og engasjement i treningsarbeidet.
  7. Vinn/tap-aspektet gir lite informasjon om kvaliteten på en konkurranseaktivitet.

Les hele artikkelen på Norges Idrettshøgskoles nettside: http://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nih-bloggen/solstad-bard-erlend/hemmeligheten-bak-mestringsmiljoer-i-barne--og-ungdomsidrett/


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline